Zwroty i wymiana towaru

Zamawiaj bez obaw – masz 14 dni na zwrot/wymianę towaru

Zwrot towaru:

Masz 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki na odstąpienie od umowy zakupu w Sklepie Internetowym Legii Warszawa.

Instrukcja krok po kroku:

 1. Spakuj produkty oraz wypełnij formularz zwrotu. Wypełnij formularz zwrotu znajdujący się w Twojej przesyłce z towarem. Upewnij się, że wypełniłeś go prawidłowo i umieść w przesyłce ze zwracanymi produktami. Starannie zapakuj pudełko, aby bezpiecznie dotarło do naszego sklepu. Pamiętaj, żeby dołączyć również paragon. Żebyśmy mogli przyjąć zwrot, towar musi być nieużywany oraz posiadać przyczepione oryginalne metki. W przypadku zwrotu butów, oryginalne opakowanie musi być nieuszkodzone.
 2. Wyślij produkty na nasz adres. Wyślij przesyłkę na adres: Sklep Internetowy Legii Warszawa, Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Sugerujemy wysyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przesyłki rejestrowanej Poczty Polskiej. Pamiętaj, że nie akceptujemy przesyłek pobraniowych lub paczkomatowych. Możesz również odwiedzić sklep stacjonarny Fanstore przy Łazienkowskiej i pozostawić swój zwrot obsłudze. Koledzy przekażą nam towar przy najbliższej możliwej okazji.
 3. Oczekuj na zwrot środków. Środki zwracane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Odpowiadasz za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli wartość zwracanego towaru została zmniejszona, wysokość zwrotu może zostać obniżona. Zwroty środków za zamówienia opłacone przez PayU robimy automatycznie na to samo konto. W przypadkach płatności Masterpass i paczek za pobraniem, prosimy o wypełnienie pola „zwrot pieniędzy na konto” (dane niezbędne do zrobienia przelewu zwrotnego).

Wymiana towaru: od dnia 20 sierpnia 2020 roku sklep internetowy nie realizuje wymian. Możliwy jest tylko zwrot produktu.

Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (dalej: „Konsument”).
 2. Konsument, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, e-mail: sklep.online@legia.pl, faks: (22) 318 20 01) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.